سارینا سپهر تولید کننده محصولات روشنایی و صنعتی در مشهد می باشد