کرونا

کرونا

کرونا دلتا چیست؟ به گفته پزشکان هرگونه علامت مشابه سرماخوردگی باید کرونا فرض شده و فرد در قرنطینه بماند و با توجه به این موضوع علائم ک...

ادامه مطلب